Bag kameraerne og teknikken

Folkets Hus

Folkets Hus

Redigering

Redigering

Danmark Dejligst 2017

Danmark Dejligst 2017

Danmark Dejligst 2017

Danmark Dejligst 2017

Audioenhed

Holstebro Brandmuseum

Holstebro Brandmuseum

Høfte 42

Struer Sprøjtehus

Ib Berg Struer Kalenderen

OB Vogn Thyholm under ombygning til TV-Vest

OB vogn ombygning Tv-Vest

OB vogn ombygning Tv-Vest

OB camera Tv- Vest

Studie Struer afd.

Studie Struer afd.

Studie Struer afd.

Studie Struer afd.

Sony Camera

Sony cam.

Redigering Thyholm

Redigering Thyholm

Redigering Thyholm

Redigering Thyholm

Redigering Thyholm

Sony Cam

Redigering 2 Thyholm

Redigering 2 Thyholm

Redigering 2 Thyholm

Redigering 2 Thyholm

Redigering 2 Thyholm

Redigering 2 Thyholm

Redigering 2 Thyholm

Redigering 2 Thyholm

Redigering 2 Thyholm

Redigering 2 Thyholm

Holstebro Brandmuseum

Optagelse på Holstebro Brandmuseum

Ib Berg

Billeder bag kameraerne og teknikken.