Høsten er i fuld gang trods at det er besværligt med vejret, her har vi besøgt Christen og Henrik Odgaard på Thyholm hvor man kæmper imellem bygerne.